i-Orlické hory.cz - Ubytování Penziony, hotely, ubytovny 
i-Česká republika.cz | i-Krkonoše.cz | i-Beskydy.cz | i-Jižní Morava.cz | i-Český Ráj.cz | i-Orlické hory.cz | i-Krušné hory.cz
 

Orlické hory

Orlickými horami nazýváme plochou hornatinu ve východních Čechách, která je součástí Orlické oblasti. Délka pohoří ve směru severozápad – jihovýchod činí 50 km, šířka kolísá mezi 5 – 10 km. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná (HLV 179; 1115 m). Najdeme zde celkem 11 hlavních tisícovek soustředěných do severní a střední části Orlického hřbetu v délce 15 km.

Orlické hory

Orlické hory se dělí na tři podcelky. Severní část je nejvyšší a nazývá se Deštenská hornatina. Jižní část je nižší a nazývá se Bukovohorská hornatina. Mezi nimi leží Mladkovská vrchovina, oddělená od obou krajních částí hlubokými údolími Divoké a Tiché Orlice.

Orlické hory

Geologicky jsou Orlické hory tvořeny asymetrickou klenbou, porušenou mnoha zlomy. Z hornin převládají migmatity a ortoruly s pásmy svorů a pararul. Pro Orlické hory jsou charakteristické středně prudké svahy a rozsáhlé ploché hřbety. I díky tomu jsou ideálním místem zimních lyžařských túr.

Orlické hory

Přejít všech 11 orlických tisícovek zvládnou zdatnější za jediný den. Lesy původně tvořily jedlobukové pralesy, pouze polohy hřebenů pokrývaly smrčiny. Již před několika stoletími bylo dřevo těženo a druhová skladba lesa se stále více blížila dnes nechvalně známým smrkovým monokulturám. Ty jen těžko mohly odolat imisím tepelných elektráren a následným kůrovcovým kalamitám. Proto jsou hřebeny Orlických hor v současnosti plné rozsáhlých pasek s novou výsadbou a zachovalé zbytky původnějších porostů jsou přísně chráněny. Jediným pozitivem odlesnění hřebenových partií jsou daleké výhledy do Podorlicka, Krkonoš a na Králický Sněžník.

Orlické hory

Severní a střední část Orlických hor je od roku 1969 chráněna v CHKO Orlické hory na ploše 204 km2. Je zde i zhruba 20 maloplošných chráněných území. Klimatické poměry odpovídají nadmořské výšce, nad 1 000 m n. m. jsou roční průměrné teploty okolo 4 °C a průměrné roční srážky mezi 1 100 – 1 400 mm.>

Orlické hory

Díky vysokému podílu zimních srážek je sněhová pokrývka stabilní a pro účely zimní rekreace dostatečná. Známá jsou střediska Říčky, Deštné a Čenkovice. Po hřebenech vedou upravované lyžařské trasy. Při silnějším větru je díky odlesnění pohyb po hřebenech nebezpečný.

Orlické hory

Zdroj: tisicovky.cz


- INZERCE -

Online kamera Krkonoše

Aktuální počasí: Krkonoše, Černá hora, Janské Lázně

Aktuální počasí: Krkonoše, Černá hora, Janské Lázně. Zobrazit větší foto.

Předpověď počasí

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz